Mange opplever tiden etter avsluttet kreftbehandling som mer utfordrende enn selve behandlingen. Boken «Hver dag teller – livet etter kreft» er en blanding av pasienthistorier, faglig informasjon og gode tips og råd. Boken inneholder også et kapittel om hvordan det er å leve med kreft, noe som blir stadig vanligere i Norge.

Innholdet i boken er valgt ut i samarbeid med tidligere pasienter, pårørende og helsepersonell. Både for å gi konkrete råd til hva man selv kan gjøre for å mestre hverdagen, men også for å hjelpe tidligere pasienter med å forstå at de ikke er alene om å oppleve tiden etter avsluttet behandling som utfordrende.

  1. Å komme hjem - overgangen fra behandling til hverdag

  2. Seneffekter - de vanligste seneffektene og håndtering av disse

  3. Mestring av den nye livssituasjon

  4. Å akseptere din nye hverdag

  5. Sex og samliv

  6. Relasjoner - familie, venner og kollegaer

  7. Å leve med kreft

  8. Kontroller og frykt for tilbakefall

Alle kapitlene har en personlig skildring – etterfulgt av praktiske og faglige råd.
Boken forventes utgitt 15. november. Les mer om boken på

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.

you go to an external page