Roche arbetar för att på ett transparent sätt tillgängliggöra information om våra pågående och avslutade kliniska studier. Nedanstående länkar kan därför innehålla information om substanser under utveckling och som saknar godkänd indikation. Roche rekommenderar inte användning av läkemedel utanför aktuell produktresumé.

Roche bedriver kliniska studier på flera håll i världen, även i Sverige. För en generell översikt om pågående forskning,

Roche arbetar aktivt för att den forskning som bedrivs kommer samhället och patienter till gagn på bästa sätt. För mer information om vår policy kring transparens kopplat till vår kliniska forskning,, eller gå till

För mer information om kliniska prövningar inom cancervården i Sverige, besök

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.

you go to an external page